Bobby

Modelat del cap del monstre Bobby. Col·laboració amb Oscar Coma, África Perez i Ricard Ramos per als efectes especials del curtmetratge "Le llamaremos Bobby".

Modelado de la cabeza del monstruo Bobby. Colaboración con Oscar Coma, África Perez y Ricard Ramos para los efectos especiales del cortometraje "Le llamaremos Bobby".Procés de creació de tot el cos de Bobby.

1 comentario: