la RATA

Reproducció d'una rata amb plastilina.
Reproducción de una rata en plastilina.

FRANGILBERTO


Escultura realitzada com a reclam publicitari per a la revista La Cultura del Duodeno. El ninot està realitzat apartir d'una il.lustració de Marc Torices i representa a Frangilberto, personatge de la revista.

Escultura realizada como reclamo publicitario para la revista La Cultura del Duodeno. El muñeco esta realizado a partir de una ilustración de Marc Torices y representa a Frangilberto, personaje de la revista.

FLOQUET DE NEU / COPITO DE NIEVE

Recreació en plastilina del goril.la albí Floquet de Neu.
Muntatge realitzat amb el ninot per a l'exposició de l'E.A.P. al centre comercial L'illa diagonal.
Montaje realizado con el muñeco para la exposición de la E.A.P. en el centro comercial L'illa diagonal.


MakingOf

Antonio Banderas

Modelat en plastilina realitzat apartir d'una caricatura de l'actor Antonio Banderas feta per el caricaturista Joan Vizcarra.

Modelado en plastilina realizado a partir de una caricatura del actor Antonio Banderas hecha por el caricaturista Joan Vizcarra.

Pizzer Caganer


Ninot realitzat en plastilina per a un encàrrec de regal de nadal. L'obsequi era per a l'encarregat d'una empresa de venda de pizzes, retratat amb humor en l'escultura.
Muñeco realizado en plastilina para un encargo de regalo de navidad. El obsequio era para el encargado de una empresa de venda de pizzas, retratado humoristicamente en la escultura.

la CREACIÓ (animació)


Animació amb plastilina per a l'E.A.P. en la que es representa la creació de Saimon.

Animación en plastilina para la E.A.P. en la que se representa la creación de Saimon.

Charles Bronson

Representació en plastilina de l'actor Charles Bronson (amb l'indumentaria propia de la pel.lícula "The mechanic"). Aquest ninot va ser crat per a una animació d'especialització, amb dicció realista.

Representación en plastilina del actor Charles Bronson (con la indumentaria propia de la película "The mechanic"). Este muñeco fue creado para una animación de especialización, con dicción realista.

SAIMON PARLANT (animació)Animació stop-motion de Saimon, el ninot de l'Escola d'Animació en Plastilina (E.A.P.).
Animación stop-motion de Saimon, el muñeco de la Escuela de Animación en Plastilina (E.A.P.).
Saimon al plató d'animació.
Saimon en el plató de animación.