Transgènic.


Treball realitzat per a la creació d'un puppet de “gira-sol mutant” per una pel·lícula de pipes gegants i embrions vegetals... Modelat del cos en plastilina, per al posterior positivat en làtex.


Trabajo realizado para la creación de un puppet de “girasol mutante” para una película sobre pipas gigantes y embriones vegetales... Modelado del cuerpo en plastilina, para el posterior positivado en látex.

Demons


Màscara inspirada en la pel.lícula Demons (Lamberto Bava, 1985). Modelat inicial en plastilina i positivat final en resina de poliuretà. Encàrrec realitzat per el Festerror 2011, en el que vaig col.laborar amb l'Oscar Coma i l'África Perez en els treballs de FX.

Máscara inspirada en la película Demons (Lamberto Bava, 1985). Modelado inicial en plastilina y positivado final en resina de poliuretano. Encargo realizado para Festerror 2011, en el que estuve colaborando con Oscar Coma i África Perez en los trabajos de FX.